BIOPTRON MedAll by Zepter

آخرین دستگاه تست شده و گواهی شده از سری دستگاه های بایوپترون که فرصت استفاده‌ای راحت و انعطاف‌پذیری به متخصصین و مصرف کنندگان‌ خانگی را می‌دهد.

 

قطر فیلتر پزشکی این دستگاه بزرگتر از نمونه های قبلی است که باعث انتقال حداکثر میزان نور پولاریزه شده را به سطحی حدود ۶۵٪ بزرگتر از قبل به محل تحت تابش می‌شود که این تغییر باعث درمانی موثرتر است.

طراحی مدرن و ارگونومیک آن و درمان آسان و امن نور درمانی بدون عوارض جانبی را نشان می‌دهد.

فهرست