جایزه کنگره AMEC  – پاریس 2014 (قسمت اول)

بایوپترون در کنگره AMEC سال 2014 پاریس موفق به دریافت جایزه بهترین دستگاه ضد پیری شد. AMEC کنگره اروپایی با رویکرد تخصصی در علم پزشکی زیبایی و رشته های مربوط به پیشگیری و درمان ضد پیری است.

فهرست