نور هایپرلایت بایوپترون – درمان زخم

دستگاهی برای درمان زخم در کودکان و بزرگسالان که از نظر بالینی آزمایش شده و گواهی شده است.

بایوپترون زخم را تا دوبرابر سریعتر درمان می‌کند، درد و جای زخم را کاهش می‌دهد.

استفاده از بایوپترون در مصارف زیر موفقیت آمیز بوده است:

  • آسیب‌های خانگی مثل سوختگی و زخم
  • زخم‌های مزمن مثل زخم‌های پا، زخم‌های دیابتی و زخم بستر
فهرست